ĐÈN MỔ INFIMED

Model:  NEXUS OL-01/OL-02

             PROXY OL-03

Hãng sản xuất: INFIMED

Nước sản xuất: Ba Lan

BÀN MỔ INFIMED

Model:   FENIX OT-01

              VIVAX OT-02

Hãng sản xuất: INFIMED

Nước sản xuất: Ba Lan