Thiết Bị Y Tế

 

 

 

 

 

Nhà Phân Phối
Chính Thức
Tại Việt Nam

 

 

 

 

 

Sản xuất

Viên uống

DƯỠNG THAI

Máy gây mê kèm giúp thở và máy nén khí

MÁY GÂY MÊ KÈM GIÚP THỞ VÀ MÁY NÉN KHÍ

 

Model             : ADS II,

Hãng sản xuất: Infinium (Mỹ)

Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001, EN 46001, FDA

Mới 100%

 

Cấu hình chuẩn:

 

-          Máy chính

-          Bình hấp thu CO2

-          Giá đỡ cho bình khí gây mê

-          Bình khí gây mê halothane

-          Thang đo (O2, CO2, Air) với bộ phận kiễm tra tỷ lệ

-          Đồng hồ đo Air, O2, N2O

-          Đồng hồ kiễm tra áp lực đường thở

-          04 bánh xe di động, có khóa để giữ cố định khi không dịch chuyển

-          Ống dẫn Oxy, Sensor Oxy và cáp nối Sensor Oxy

-          Bộ below giúp thở

-          Phụ kiện chuẩn đi kèm

-          Thời gian bảo hành: 12 tháng

-          Thông số kỹ thuật:

•     Điều kiện làm việc

          -    Khí cung cấp                            O2;N2O;không khí

          -   Áp suất;                                    0.4 MPa ~ 1 MPa

          -  Nguồn;                                      220VAC 50/60Hz

•     Phân phối khí:

          -     O2:                                             2 ống ;0.1~10 lít/phút

          -   N2O                                           2 ống;0.1 ~ 10 lít/phút

          -  AIR                                            1 ống; 0.1 ~10 lít/phút

•     Hệ thống bảo vệ giảm oxy huyết N2O / O2, nồng độ O2>25%

•    Áp lực Oxy khan: 35 – 75 Lít/ Phút

•    Nồng độ bay hơi: 0.2 ~ 5%

•    Cảnh báo mức Oxy thấp, đồng thời cắt N2O

•    Điều kiện hoạt động:

-          Nhiệt độ môi trường xung quanh: 15 ~ 35 độ C

-          Độ ẩm xung quanh                         <80%

-          Áp xuất cho phép:                           960 – 1040 hPa

•     Lưu trữ:

-          Nhiệt độ môi trường xung quanh:  - 10 ~ 40 độ C

-          Độ ẩm xung quanh:                            < 90%

-          Áp suất cho phép:                               860 – 1060 hPa

•     Tích hợp giúp thở:

-      Màn hình màu:                                   10.4’’TFT

-      Tần số thở:             Người lớn:           4  ~  30 nhịp / phút

                                        Trẻ em:               20 ~ 60 nhịp / phút

-      Tần số ( SIMV, SIPPV ):                    4 – 12 nhịp / phút

-      Tỉ số I:E:                                             4:1 – 1:5 

-       PEEP:                                                 3 – 30 cmH2O

        -       Thể tích lưu thông:                             20 – 1400mL, mỗi lần tăng 10 mL

      -       Thể tích tối đa trên phút:                         > 18 lít / phút

      -        Áp suất PVC:                                       OFF, 0.5 ~  6 KPa

      -        Insp. Flow:              Người lớn:            10 – 50 lít / phút

                                                Trẻ em:                  3 – 30 lít / phút

       -       Insp. Plateau:                                         OFF   5 – 50%, mỗi lần tăng 5%

       -     Insp. Áp suất trigger:                           - 2.0 ~ 2.0 kPa

      • Các thông tin hiển thị trên màn hình:

-          Thể tích lưu thông ( Vt )

-          Tần số ( Freq )

-          Thể tích trên phút  (MV) 

-          Áp suất khí ( Peak)

-          Nồng độ O2

• Chức năng cảnh báo

-          Cảnh báo thể tích ( không có thể tích, thể tích thấp, thể tích cao )

-          Cảnh báo áp suất đỉnh: ( quá sao hoặc quá thấp )

-          Cảnh báo nồng độ Oxy: quá cao, quá thấp

-          Cảnh báo mức Oxy cung cấp quá thấp, đồng thời hệ thống tự động ngắt N2O

Lỗi nguồn, pin yếu…

Dược Phẩm

Login

Sản Phẩm Mới

Hỗ trợ

 

 

...
Tư Vấn Thiết Bị:

0908 349 573