Thiết Bị Y Tế

 

 

 

 

 

Nhà Phân Phối
Chính Thức
Tại Việt Nam

 

 

 

 

 

Sản xuất

Viên uống

DƯỠNG THAI

Lò đốt rác Y Tế

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT CỦA LÒ ĐỐT RÁC MODEL KW- Series

 

  1. Đặc điểm kỹ thuật của loại lò đốt rác y tế
  1. Đặc điểm kỹ thuật cơ bản của loại lò đốt KW- Series

+   Ứng đụng                 :   Rác thải rắn y tế

+ Công suất                  :   30/50/100 kg/hr

+ Buồng chứa (V)        : V = 0.72 m3   

+ Buồng chứa tối đa     : 0.74 m3

+ Nhiệt độ cháy           : 850 oC ~ 1,100oC

+ Cách tạo ra lửa          : Vận hành bằng tay

+   Cách đưa rác cần đốt vào: Làm bằng tay (thủ công)

+ Model sản phẩm       : KW Series

  1. Buồng sơ cấp

+ Buồngđốt                  : ø 1120 x H750

+ Buồng chưng cấ t       : ø 1120 x H850

+ Buồng làm mát bên ngoài : ø 1240 x H1950

+ Buồng tro                  : ø 1120 x H350

+ Vật liệu                     : ss400 x 9t ~ 6t

      3.    Buồng thứ cấp

            + Kích thước bên trong            : ø 485 x H727

            + Kích thước bên ngoài            : ø 970 x H1950

      + Buồng làm mát          : ø 1120 x H350

            + Vật liệu                     : ss400 x 9t ~ 6t

4. Đặc điểm kỹ thuật của thiết bị đinh1 kèm

      + Máy quạt gió            : 3.7kw x 380V x 50Hz

Dược Phẩm

Login

Sản Phẩm Mới

Hỗ trợ

 

 

...
Tư Vấn Thiết Bị:

0908 349 573