Thiết Bị Y Tế

 

 

 

 

 

Nhà Phân Phối
Chính Thức
Tại Việt Nam

 

 

 

 

 

Sản xuất

Viên uống

DƯỠNG THAI

Siêu Âm Màu 4D Q40

Xem thêm: Siêu Âm Màu 4D Q40

MÁY SIÊU ÂM MÀU 4D - IMAGYNE - PHÁP

Xem thêm: MÁY SIÊU ÂM MÀU 4D - IMAGYNE - PHÁP

MÁY SIÊU ÂM MÀU 3D/4D XÁCH TAY G3

Xem thêm: MÁY SIÊU ÂM MÀU 3D/4D XÁCH TAY G3

MÁY SIÊU ÂM MÀU 4D - Model G30

Xem thêm: MÁY SIÊU ÂM MÀU 4D - Model G30

MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 3D/4D G10

Xem thêm: MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 3D/4D G10

CUNG CẤP ĐẦU DÒ CHO CÁC HÃNG: GE, MEDISON, PHILLIP, TOSHIBA,SIMENS, HITACHI...

MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 3D/4D G5

Xem thêm: MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 3D/4D G5

Dược Phẩm

Login

Sản Phẩm Mới

Hỗ trợ

 

 

...
Tư Vấn Thiết Bị:

0908 349 573