ĐÈN MỔ INFIMED

Model:  NEXUS OL-01/OL-02

             PROXY OL-03

Hãng sản xuất: INFIMED

Nước sản xuất: Ba Lan

BÀN MỔ INFIMED

Model:   FENIX OT-01

              VIVAX OT-02

Hãng sản xuất: INFIMED

Nước sản xuất: Ba Lan

Máy gây mê kèm thở APUS x1

Máy gây mê kèm thở APUS x1

Hãng sản xuất: aXcent

Nước sản xuất: Đức

Máy gây mê kèm thở APUS x2

Máy gây mê kèm thở APUS x2

Hãng sản xuất: aXcent

Nước sản xuất: Đức

Máy gây mê kèm thở APUS x3

Máy gây mê kèm thở APUS x3

Hãng sản xuất: aXcent

Nước sản xuất: Đức

Máy giúp thở LYRA x1

Máy giúp thở LYRA x1

Hãng sản xuất: aXcent

Nước sản xuất: Đức

Máy giúp thở LYRA x2

Máy giúp thở LYRA x2

Hãng sản xuất: aXcent

Nước sản xuất: Đức

Máy thở cầm tay MUSCA x1

Máy thở cầm tay MUSCA x1

Hãng sản xuất: aXcent

Nước sản xuất: Đức

Máy thở cầm tay MUSCA x2

Máy thở cầm tay MUSCA x2

Hãng sản xuất: aXcent

Nước sản xuất: Đức

Monitor bệnh nhân PAVO

Monitor theo dõi bệnh nhân PAVO

Hãng sản xuất: aXcent

Nước sản xuất: Đức

Monitor bệnh nhân CETUS x12

Monitor theo dõi bệnh nhân CETUS x12

Hãng sản xuất: aXcent

Nước sản xuất: Đức

Monitor bệnh nhân CETUS x15

Monitor theo dõi bệnh nhân CETUS x15

Hãng sản xuất: aXcent

Nước sản xuất: Đức