Số điện thoại

+84 28 22 195 799/ 0908 349 573

Địa chỉ

49 Bùi Đình Tuý, Phường 24, Quận Bình Thạnh

Email

info@vietlien.com.vn

Schedule

10:00 - 16:00 daily

contact

Send us a message