MyLab™X9

MyLab™X9

MyLabX9: Mở ra những chân trời vô hạn

Mạnh mẽ và sáng tạo, MyLab™X9 là nền tảng X ULTRA™ hoàn toàn mới của Esaote  tích hợp các công nghệ hiện đại với chất lượng hình ảnh cấp cao nhất để khám phá những chân trời vô hạn trong hình ảnh siêu âm.